Kes on Trükiviis

Meie tegevus on inspireeritud kahest olulisest ideest:

1. Loomingu ja informatsiooni paberi abil rikastamise soovist

2. Digitrükist kui kõige kaasaegsemast ja võimsamast võimaldajast

Raamatutrüki vajaduspõhise trükkimise idee esimene teostaja kirjastajatele suunatud väärtuspakkumise loomisel ja tutvustamisel Eestis oli Dipri asutaja Andrus Reinsoo. Tänu Andruse ja tema partnerite tegevusele on Eestis täna hulk aktiivseid isekirjastaid, kelle looming ka paberi kujul lugejateni jõuab. Ka mitmed kirjastused on leidnud digitrüki kaudu võimaluse oma äri tulemuslikkust parandada ning uusi ja varasemalt läbimüüdud tiraažiga tooteid lugejateni tuua.

Igal inimese, organisatsiooni ja ettevõtte idee, mõte, lahendus või toode saab väärtuse alles siis, kui teadmine sellest levib. Infot saame vahendada ja rikastada e-kirja, veebilehe, telefonisuhtluse – eriti aga paberi – trükitud materjali – nagu brošüüri, infolehe, juhendi, reklaamplakati ja raamatu kaudu!

Digitaalsus on andnud trükistele vajaduspõhise ja isikustatud kasutusvõimaluse. Juurde saab trükkida vastavalt vajadusele, muuta, täiendada ja uuesti trükkida ikka täpselt vastavalt vajadusele. Kiirus, efektiivsus, ajakohasus ja keskkonnasäästlikkus.

Oleme kasulikud (ise)kirjastajatele loomingu paindlikumal ja säästlikumal viimisel lugejateni ja organisatsioonidele/ettevõtetele oluliste äri- või tootesõnumite viimisel klientideni. Eraklientidele pakume võimalust luua oma mälestustest, seiklustest, reisidest ja loomingust professionaalne trükis. Alates 2022. laiendasime teenuseid ka eritrükiste nagu kleebised ja T-särgid ning lõpuks ka  laiformaattoodete valdkonda. 

Kutsume ennast, Trükiviis! Selle sõna taga peituvad meid kandvad mõtted “parim viis trükkida!”, “trüki kasvõi ainult viis!”

Astu sisse ja “viska viis!” 🙂