Kes on Trükiviis

Meie tegevus on inspireeritud kahest olulisest ideest:

1. Loomingu ja informatsiooni paberi abil rikastamise soovist

2. Digitrükist kui kõige kaasaegsemast ja võimsamast võimaldajast

Idee esimene teostaja kirjastajatele suunatud väärtuspakkumise loomisel ja tutvustamisel Eestis oli Dipri asutaja Andrus Reinsoo. Tänu Andruse ja tema partnerite tegevusele on Eestis täna hulk aktiivseid isekirjastaid, kelle looming ka paberi kujul lugejateni jõuab. Ka mitmed kirjastused on leidnud digitrüki kaudu võimaluse oma äri tulemuslikkust parandada ning uusi tooteid lugejateni tuua.

Igal inimesel, organisatsioonil, ettevõttel on oma eesmärk. Mõte, idee, lahendus või toode saab väärtuse alles siis, kui teadmine sellest levib. Infot saame vahendada ja rikastada e-kirja, veebilehe, telefonisuhtluse – eriti aga paberi – trükitud materjali – nagu brošüüri, infolehe, juhendi, reklaamplakati ja raamatu kaudu!

Digitaalsus on andnud trükistele vajaduspõhise ja isikustatud kasutusvõimaluse. Juurde saab trükkida vastavalt vajadusele, muuta, täiendada ja uuesti trükkida ikka täpselt vastavalt vajadusele. Kiirus, efektiivsus, ajakohasus ja keskkonnasäästlikkus.

Oleme kasulikud kirjastatele loomingu paindlikumal ja säästlikumal viimsel lugejateni ja organisatsioonidele/ettevõtetele oluliste äri- või tootesõnumite viimisel klientideni.

Kutsume ennast, Trükiviis! Selle sõna taga peituvad meid kandvad mõtted “parim viis trükkida!”, “trüki kasvõi ainult viis!”

Astu sisse ja “viska viis!” 🙂